บางครั้งเหล่าดีไซเนอร์ก็มีไอเดียออกแบบนาฬิกาข้อมือให้แปลกแตกต่างไปจากเดิม

การเลือกใช้แพลทินั่มมาเป็นวัสดุในการผลิตตัวเรือนของนาฬิกา A. Lange & Sohne Zeitwerk Minute Repeater ทำให้เกิดข้อสงสัยว่าเนื้อโลหะที่หนาแน่นขนาดนั้นจะทำให้เสียงเตือนของนาฬิกาดังทุ้มหรือว่าเบาไปหรือเปล่า สำหรับเรื่องนี้ทางแบรนด์ A. Lange & Sohne Zeitwerk บอกว่าเราไม่ควรมองข้ามข้อดีอื่นๆ ของวัสดุแต่ละชนิด เพียงเพราะสาเหตุมาจากข้อจำกัดเรื่องความดังของเสียงที่วัสดุนั้นจะให้ได้ เมื่อก่อนที่เคยผลิตนาฬิการีพีทเตอร์เรือนหนึ่งที่จะต้องใช้ในตัวเรือนแพลนทินั่ม ปรากฎว่าเสียงเตือนบอกเวลาของนาฬิกาเรือนดังกล่าวมีเสียงดังกังวาน มีเสียงใสและเพราะ ทุกคนยังรู้สึกประหลาดใจเลยว่าทำไมเสียงถึงดีแบบนั้น และ Zeitwerk Striking Time รุ่นแรกตัวเรือนก็ทำมาแพลนทินั่มเหมือนกัน

สาเหตุที่เลือกออกแบบมินิทรีพีทเตอร์แบบเตือนทุก 10 นาทีก็เป็นเรื่องสำคัญเหมือนกัน เพราะว่านาฬิกาข้อมือรุ่นนี้แสดงเวลาด้วยระบบดิจิตอล ถ้าจะให้มีเสียงเตือนบอกเวลาทุกชั่วโมง ทุก15 นาทีและทุกนาทีก็คงจะไม่ค่อยเหมาะนัก เลยต้องทำให้มินิทรีพีทเตอร์ทำงานทุก 10 นาทีไปเลย นั่นคือถ้าหากตอนที่แสดงเวลาเป็น 8:51 น. กลไกมินิทรีพีทเตอร์แบบปกติก็จะเตือนเสียงต่ำแปดครั้งและมีเสียงสูงกับต่ำสลับกันสามครั้ง (ตามจำนวนช่วงเวลาทุก 15 นาทีที่มี 3 ช่วง) และเสียงสูงอีกหกครั้ง แต่ทว่ามินิทรีพีทเตอร์ของนาฬิกาข้อมือเรือนนี้จะเตือนด้วยเสียงต่ำแปดครั้ง เสียงสูงกับต่ำสลับกันห้าครั้งและเสียงสูงหนึ่งครั้ง โดยจานตัวเลขที่แสดงเวลาก็จะเปลี่ยนค่าในตอนที่กลไกมินิทรีพีทเตอร์ส่งเสียงเตือนบอกเวลาเสร็จแล้วเท่านั้น

กลไกของเครื่องไขลานรุ่นนี้ประกอบด้วยชิ้นส่วนทั้งหมด 771 ชิ้น และใช้แบเรลขนาดใหญ่ 1 ตัว โดยจะสามารถเก็บลานได้นาน 36 ชั่วโมง ตัวเครื่องนาฬิการุ่นนี้มีระบบส่งกำลังแบบเรมองตัวร์ เพื่อให้พลังงานอยู่ในระดับคงที่ตั้งแต่ต้นจนปลายลานเหมือนกันกับในนาฬิกาแบรนด์ Zeitwerk รุ่นอื่นๆ นอกไปจากนี้นาฬิกาเรือนนี้ยังเต็มไปด้วยนวัตกรรมที่ทันสมัย จะมีก็แต่กลไกชิ้นหนึ่งที่โบราณก็คือบาลานซ์ค็อกที่แกะสลักด้วยมือแบบดั้งเดิมนั่นเอง

Recent Posts